Ana SayfaSigorta Sektörü“Katılımcı BES’ini bozdurmadan finansman ihtiyacını uygun maliyetle karşılayabilecek”

“Katılımcı BES’ini bozdurmadan finansman ihtiyacını uygun maliyetle karşılayabilecek”

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. 6 ay sonra yürürlüğe girecek düzenlemeyle katılımcılar; kısa süreli finansman ihtiyaçlarını BES’te kalmaya devam ederek karşılayabilecekler.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilerek, 28.03.2023 tarihli/32146 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme sayesinde BES katılımcıları; devlet katkısı hariç olmak üzere bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarının tamamını veya bir kısmını ‘Alacağın Devri Sözleşmesi’ yoluyla bankalara devredebilecekler. Devir işlemi bankalarla sınırlı tutulacak ve işveren emeklilik planları kapsama dâhil edilmeyecek.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli“Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”teki düzenlemeleri sektör olarak memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. “Sigorta sektörünün uzun zamandır beklediği bu değişikliğin katılımcılar için önemli bir kolaylık” olduğunun altını çizen Benli“Yeni düzenleme aynı zamanda ülkemizin tasarruf sistemi olarak gördüğümüz BES’in daha da gelişmesini sağlayacak” dedi.

Düzenleme sayesinde, artık katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmak yerine, BES birikimlerini teminat olarak göstererek uygun koşullarla kredi çekebilecekler. Böylece sistemden ayrılmadan finansal ihtiyaçlarını karşılayarak, başta devlet katkısı olmak üzere sistemin sunduğu birçok avantajdan yararlanmaya devam ederek sistemde daha uzun süre kalacaklar.

SEDDK’nın bu düzenlemeyle hem bireysel hem de millî tasarruflarımızı korumak için önemli bir adım attığını vurgulayan TSB Başkanı Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bireylerin tasarrufları, emeklilikte yaşam standartlarını korumaları açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de kritik değerdedir. BES, doğası gereği orta ve uzun vadede kazanım sağlayan bir sistem. Ancak özellikle kısa süreli finansman ihtiyaçları, BES katılımcılarını, sistemdeki birikimlerini kullanmak ve sözleşmelerini sonlandırmak zorunda bırakabiliyordu. Sektör olarak bizim de önerimiz; BES’in uzun vadeli, emekliliğe dönük tasarruf yapısının korunması için birikimlerinin teminat gösterilerek kısa süreli finansman ihtiyaçları için uygun koşullarda kredi temin edilmesi, böylece sözleşmelerin devam ettirilmesiydi. SEDDK’nın yaptığı değişiklik, bunu sağlayabilecek çok kıymetli bir hamledir. Devletimizin destekleri ve SEDDK’nın özveriyle attığı adımlar sayesinde BES, gelişimini kesintisiz sürdürecek.”

Düzenlemeye göre; birikimleri teminat göstererek kredi kullanmak isteyen katılımcı ile banka arasında alacağın devri sözleşmesi kurulacak ve kredi kapanana kadar birikimleri BES’te nemalanmaya devam edecek. Banka tarafından ‘Alacağın Devri Sözleşmesi’ndeki tutarın tahsil edildiği veya ilgili kredi borcunun kapandığı bilgisinin Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığıyla şirkete bildirilmesiyle ‘Alacağın Devri Sözleşmesi’ sona erecek. Kredi borcunun muaccel hâle gelmesinden 30 gün sonra banka, kalan borcu, devredilen alacaktan tahsil etmek için talepte bulunabilecek ve BES sözleşmesi sonlandırılarak ilgili borç, katılımcıya ödenecek tutardan düşülerek bankaya ödenecek.

ÖNERİLEN HABERLER

Popüler Paylaşımlar