Ana SayfaSigorta Sektörü“Tamamlayıcı sağlık sigortasında 2023 yılında ‘biz’ de varız”

“Tamamlayıcı sağlık sigortasında 2023 yılında ‘biz’ de varız”

ijitalleşme ve acente dostu marka mottosu ile her geçen gün adından söz ettiren Aveon Global Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortaları alanında fark yaratan ürünleriyle sektörde ‘ben de varım’ demeye başladı. Aveon Global Sigorta Sağlık ve Ferdi Kaza Grup Müdürü Nilgün Kandemir, şirket hedeflerinden ve sağlık konusundaki fark yaratan projelerden bahsetti.  

Aveon Global Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortaları konusundaki yarışa giren en genç oyuncuların başında geliyor. Dijitalleşme ve acente dostu marka mottosu ile her geçen gün adından söz ettiren şirket tamamlayıcı sağlık sigortaları alanında fark yaratan ürünleriyle sektörde ‘ben de varım’ demeye başladı.

Şirketin Sağlık ve Ferdi Kaza Grup Müdürü Nilgün Kandemir, şirket hedeflerinden ve sağlık konusundaki fark yaratan projelerden bahsetti.

1. Tamamlayıcı sağlık sigortası denilince hala tüketici açısından bir kafa karışıklığı bulunmakta. Tahminimize göre siz de bunu sıklıkla duymaktasınız. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Özel sağlık sigortasından farkları nelerdir? Kısaca bahseder misiniz?

Evet, özellikle pandemiyle birlikte yıldızı parlayan tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ücret limitlerini aşan tedavi giderlerinin, SGK anlaşması olan ve poliçeniz kapsamında yer alan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından ve poliçe özel şartları çerçevesinde karşılanmasını, farkın size yansıtılmamasını sağlar.

Öncelikle sağlık maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir ortamda herkesin ihtiyaç ve beklentilerine göre ister tamamlayıcı sağlık isterse özel sağlık sigortası yaptırarak olası risklere karşı sağlığını güvence altına almış olması en büyük istediğimiz. Bu iki sağlık sigortası ürünü arasındaki başlıca farklılıklardan en belirleyici olanları;

  • Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak için SGK’lı olma zorunluluğu vardır, ancak özel sağlık sigortası yaptırmak için böyle bir şart yoktur.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortasında ayakta tedavi işlemleri adet ile limitlendirilirken, özel sağlık sigortasında tutar (tl -döviz) ile limitlendirilebilir.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortası için kullanılacak özel sağlık kurumlarının SGK ile anlaşmalı olma şartı varken, özel sağlık sigortasında bu şart yoktur ve daha geniş bir network ağı olabilmektedir.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortası prim ödemeleri daha ekonomik iken özel sağlık sigortası primleri geniş kapsamı nedeniyle çok daha yüksektir.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ayakta tedavi başvurularında yalnızca 15 lira katılım payı ödenir, SGK kapsamında olan tüm işlemler için ek bir ücret ödenmez. Özel sağlık sigortalarında ise, giderler poliçenizde belirlenen oranda karşılanır ve kalan ücreti sizin ödemeniz gerekir. (Örneğin %20 katılım payı mevcutsa muayene ücretinin %80’ i sigortacı tarafından ödenir, kalan farkın sigortalı tarafından ödenmesi gerekir.)
  • Tamamlayıcı sağlık sigortaları yurt dışında geçerli değildir. Özel sağlık sigortasında ürüne bağlı olarak yurt dışı teminatları belli limitler çerçevesinde sağlanmaktadır. Şeklinde birçok avantaj ve dezavantajdan bahsedebiliriz ancak kısaca; tamamlayıcı sağlık sigortası Özel Sağlık Kurumları’ndan hizmet almayı sağlayan, sigortalıyı güvence altına alan ve kamu ödemesi nedeniyle primleri daha ekonomik olan bir sağlık sigortası ürünüdür diyebiliriz.

2. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının sigorta sektöründeki yeri ne durumda? Taşıdığı potansiyel itibarıyla Türk halkının bu ürüne bakış açısını kısaca değerlendirir misiniz?

Dünyada birçok ülkede uygulanan, birincil sigorta olan kamu sağlık sigortalarının kapsamında olmayan veya kamu tarafından kısmen karşılanan giderler için maliyetlerini azaltmak amacı ile ikincil sigorta olarak ortaya çıkan tamamlayıcı sağlık sigortaları bireylere sağlık güvencesi sağlamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarına ilişkin ülkemizde ilk düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 28.06.2012 tarihinde yayımlanan 2012/25 sayılı Genelge ile ortaya çıkmıştır. Bu düzenleme sayesinde sigortalıların özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemiş olduğu tutarların üzerinde olan ve ek ücret ödenmesi gereken sağlık hizmetleri için kendisinin ödeme yapması yerine tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesi ile sigorta şirketlerinin ödeme yapması sağlanmıştır.

Bu süreci takiben tüm şirketler kendi tamamlayıcı ürünlerini çıkardı, pandemi ve sonrasında TSS’ye artan talep ile sektörde ciddi bir paya sahip oldu. Tabii bu durumda en önemli faktörlerden biri özel hastanelerdeki fiyat artışlarına paralel olarak özel sağlık poliçelerinin fiyatlarının da artması oldu. Bu da büyümeyi etkiledi. TSS’nin bu büyümeyi istikrar ile sürdüreceğini düşünüyorum. TSS poliçelerinin her bütçeye uygun primlerle düzenlenebiliyor olması dışında, SGK şartlarının belirleyiciliği olduğu, SGK’nın anlaşma yaptığı özel sağlık kurumlarında hizmet sunan, ihtiyaca göre şekillenen plan alternatifleri ile ürüne ek sunulan asistans hizmetleri gibi gelişen artılarıyla oldukça hızlı büyüyen ve halkımız açısından tercih edilen bir ürün artık. Sektör de kişiselleştirilmiş sağlık ürünlerine olan ilginin artması ile sağlık ihtiyaçlarının çeşitlenmesi TSS’de yeni ürün yapılanmalarını da beraberinde getiriyor, getirmeye de devam edecek.

Tamamlayıcı sağlık sigortası büyümesinde kapsama alınan yeni müşterilerin büyük kısmı ilk defa sağlık poliçesi alıyor. Bu durum sektörde sağlık sigortası payını ve prim hacmini arttırdığı gibi; kamu kurumlarında yaşanan yoğunluklar, eksik kadrolar nedeniyle uzayan süreçler yerine Tamamlayıcı sağlık sigorta ürünlerinin güvencesi altında yaşamanın kolaylığını göstermesi, farkındalığı artırması noktasında bir değer yaratıyor diye düşünüyorum.

3. Gençlere yönelik birçok ürün geliştirdiğinizi yakından takip ediyoruz. Aveon Global sigorta gençlere sağlık alanında neler vaat ediyor? Neler sağlıyor?

Teknoloji ve yaşam tarzı, günümüz alışkanlıklarını, sektördeki ürün dengelerini yeniden şekillendiriyor. Sektörde ilk poliçemizi düzenleyeli henüz birinci yılını tamamlamamış genç bir şirketiz. Şirketimizin dinamik ve dijitalleşmeyi önceliğe koyan yapısıyla yeni fikir ve ürünlere ağırlık verdiğini, hedefimizin bildiklerin tekrarı değil, farklı ürünleri, hızlı çözümleri sigortalılarımıza ve satış kanallarımıza sunmak olduğunu söyleyebilirim. TSS’de özellikle genç kitleyi hedefleyen şirketimiz, bu alanda her yaşa hitap eden önemli ürün yapılanmaları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun ilk örneği diyebileceğimiz “Genç Aveon” ile Standart TSS ürün avantajlarımıza ek olarak, ilk kez sigortalanacak 18-25 yaş grubuna özel ürünümüzde, Ayakta tedavi içinde yer alan İlk yıl kullanılmayan Dr muayene adetleri için, ikinci yıla devretme ve yenileme sonrası kullanabilme avantajını sağlar durumda.

Gençler, kendi ihtiyaçlarına yönelik, yaşam tarzına göre özelleşmiş kişiselleştirilmiş ürünlere daha hızlı yöneliyorlar ve beklentilerdeki değişiklikler, sigortacılık ürünlerinde de yenilikleri kaçınılmaz kılıyor. Bu noktadan hareketle Tamamlayıcı Sağlık ürünleri kapsamında Gençlere klasik teminat yapıları sunmak yerine, kendi ürünlerini kendilerinin oluşturabileceği, istediği asistans hizmeti seçebileceği yeni ve modüler ürünler gibi Şirketimiz fark yaratacak yeni TSS ürünleri üzerinde çalışmakta olup birkaç yeni TSS ürününü yıl sonuna kadar sigortalılarımızın hizmetine sunmuş olacaktır.

4. Son olarak acentelerinizin ve tüketicilerin Aveon Global Sigorta’yı tercih etmelerinde size göre sağlık ürünleri nasıl bir öneme sahip? Neden sizi tercih etmeliler?

Özellikle pandemi başlangıcı ve devamında günümüze kadar süregelen hızlı dijital gelişim süreci, tüm ezberlerin bozulduğu, birçok sektörde oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir süreç oldu. Pandemi dolayısıyla birçok sektör süreçten kötü etkilenirken bazı sektörlerin yükselişine şahit olduk. Pek çok sektörde çalışma ortamı ofislerden evlere döndü, sağlık en öncelikli konu haline geldi. Bu dönemde yıldızı parlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sektördeki artış yükselişini devam ettiriyor.

TSS ürün yelpazemiz içinde klasik yapısıyla amiral gemi olarak yer alıyor olsa da müşterilerin beklentileri hızla değişiyor. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda yeni planlar ve Asistans hizmet seçenekleri sunuyor olsak da, Sağlık sigortalarının temel konusu olduğuna inandığım Acil durumlarda müşterilerimizin yanında olmak adına kırmızı şeritli, olay yerinde, uzman doktor ile anında müdahale ve yoğun bakım donanımlı özel ambulans hizmetini sağlıyor , müşterilerimize bu konuda alanında ilk akla gelen marka şirketi Medline Ambulans hizmetini sunuyor ve Acil durumlarda hızlı ve yerinde müdahaleyle sigortalılarımızın can sağlığını koruyor ve önemsiyoruz.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları konusunda fark yaratan ürünler sunmak, sektörde öne çıkma noktasında büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu alanda sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti temelli büyümeyi önemsiyoruz. Bugün itibariyle Türkiye’nin doğusundan batısına sayısı 1000’i geçen yaygın acentelerimiz ve 700’e yakın Anlaşmalı kurum sayımızla sigortalılarımızın sağlık hizmetine 7/24 ulaşmasını sağlar durumdayız.

Acentelerimizin satış gücünü artırması adına gereken dönüşümün en büyük kaynağı müşteri beklentileri olduğundan, Müşteri memnuniyetini artırabilmek için ürünlerimizle hizmet süreçlerine hızla adapte olurken; başarıyı hedefleyen dijital güç, ürün çeşitliliği, operasyonel hız, fiyat rekabeti gibi pek çok alanda acentelerimizin yanındayız. Her an ilgili yöneticisine direk telefonla ulaşabilen, görüşme ve çözüm konusunda hızlı yol alabilen bu hızlı ve dinamik çalışma birlikteliğimizin sonucu olarak da hem kendi hem de müşteri memnuniyetleriyle iş ortaklığı yaptığımız acentelerimizle getirdikleri projeler bazında özel çalışmalar, projelerde yapıyoruz.

Sektörde kendi acentesiyle satış konusunda karşı karşıya kalmayan, yarışmayan ve şirket bünyesinde bireysel veya kurumsal satış örgütlenmesi bulunmayan, kurmayı hedeflemeyen, tamamen acenteleriyle birlikte büyümeyi hedefleyen, teknoloji ve dijital dönüşüm konusunda çok hızlı yol alan, yarattığı iş ve projelerini tüm acentelerine açarak üretim kaynağı olarak sunan bir şirketiz.

Aveon Global Sigorta olarak acentelerimizle güçlüyüz ve hep birlikte büyüyeceğimize olan inancı tam bir ekibiz.

 

Kaynak: sigortacigazetesi

ÖNERİLEN HABERLER

Popüler Paylaşımlar